Genel Bilgiler

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2016 yılından önce İlköğretim bölümü içerisinde yer alan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı ve ayrı bir bölüm olan Türkçe Eğitimi Bölümünü içerisine alan bölüm; 2016 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü olmuş, 2017 yılında alınan kararla Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü adını almıştır. Bölüm; Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Amacı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde yer alan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda 3 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 akademik personel görev yapmaktadır, anabilim dalının öğrenci sayısı 346’dır. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1 Profesör Doktor,1 Doçent Doktor, 8 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 11 akademik personel görev yapmaktadır. Anabilim dalında 364 öğrenci eğitim görmektedir.

Misyon

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünün misyonu; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş öğretim yaklaşımlarını, öğretim yöntem ve tekniklerini bilen, araştıran, sorgulayan, sorumluluklarını bilen, iletişim becerileri güçlü öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyon

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır.

Çalışma Yöntemleri

Derslerimiz öğrenci merkezli olarak aktif öğrenme yolu ile yapılmaktadır. Öğrencilerimize bir araştırmacı yeteneği kazanabilmeleri amacıyla, eğitim ve öğretim süreci boyunca proje çalışmaları verilmekte ve bu çalışmalar öğretim üyeleri tarafından takip edilmektedir.